D.ED FIRST YEAR PUBLIC EXAMINATION, AUGUST 2011RUSULTS

Image by FlamingText.com
డి.ఎడ్ మొదటి సం. వ.పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలైనవి. ఈ పరీక్షలకు 13 ,876  మంది హాజరుకాగా వీరిలో 12 ,068  (86 .97 %) మంది పాస్ అయినారు .

Comments